Gegege no Nyobo

 • Movie: Gegege no Nyobo
 • Romaji: Gegege no Nyobo
 • Japanese: ゲゲゲの女房
 • Director: Takuji Suzuki
 • Writer: Michiko Ohishi, Nunoe Mura (novel)
 • Producer: Michio Koshikawa, Masaki Sato
 • Cinematographer: Masaki Tamura
 • Release Date: November 20, 2010
 • Runtime: 119 min.
 • Distributor: Phantom Film
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Summary

Follows the life of relationship between Mizuki Shigeru and Nunoe Mura, who encountered many difficulties before Mizuki Shigeru became a successful manga artist.

Cast

 • Kazue Fukiishi – Nunoe
 • Kankuro Kudo – Shigeru
 • Maki Sakai – Hatsue Tadokoro
 • Ryo Natsuhara – Masao Iizuka
 • Jun Murakami – Shiro Kanauchi
 • Masaru Miyazaki – Shoji Yasui
 • Tasuku Emoto – Tsuruhutoshi Sakuma
 • Kami Hiraiwa – Tadako Iizuka
 • Keiichi Suzuki – Mutsuo Tsuzuki
 • Yu Tokui – Merarihyon
 • Kaho Minami –  Kotoe Takeryou
 • Miako Tadano
 • Shohei Uno
 • Mutsuo Yoshioka
 • Mamiko Ito

Credits: elpozodesadako2 @ YT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s